Supervisie

In supervisie gaat het erom dat je jezelf beter leert kennen met als doel om beter te kunnen handelen in je werk met mensen. Het is belangrijk dat je ontdekt wat je in een concrete werksituatie doet, denkt, voelt en wilt en welke reden dit heeft. Door te ontdekken wat jouw drijfveren zijn, is het mogelijk om oude patronen te doorbreken en te gaan oefenen met nieuw gedrag.

Het is belangrijk om niet alleen te reflecteren op jezelf, maar ook om een concreet plan te maken hoe je een volgende keer om kan gaan met (soms complexe) situaties in het werk.

Om te kunnen leren is het nodig om je veilig te voelen. Binnen de supervisie ben ik als supervisor vrij om je vragen te stellen, maar jij bent degene die beslist of en welk antwoord je geeft. Ik accepteer grenzen die er zijn. Jij hebt zelf de regie over je leerproces!