Werkwijze

De Weerkaatsing biedt verschillende supervisietrajecten:

  • Individuele supervisie: 10 gesprekken van ongeveer 5 kwartier
  • Triade (2 supervisanten): 10-15 gesprekken van 1,5 uur
  • Groepssupervisie (3 supervisanten): 15 gesprekken van 2 uur

De gesprekken vinden plaats om de 2 à 3 weken.  Van elk gesprek wordt er een reflectieverslag geschreven om de leerwinst zo goed mogelijk te borgen. De derde bijeenkomst bespreken we met elkaar of er een ‘klik’ is, of er voldoende veiligheid ervaren wordt om met elkaar verder te gaan. Daarnaast zullen er halverwege en aan het einde van het traject evaluatiemomenten zijn.

Het werkgebied is in een straal tot ongeveer 40 kilometer rond Ede.  De gesprekken vinden meestal plaats op de locatie van de supervisor of van de supervisant. De kosten voor het supervisietraject zijn € 75.00 per uur, incl. BTW. Hierbij komen nog eventuele reiskosten (€ 0.19 per kilometer). Als het nodig is om een gespreksruimte te huren, komen deze kosten voor rekening van de supervisant.

Indien dit wenselijk is, kan er in overleg ook gekozen worden voor een andere vorm van supervisie of begeleiding.